*

sobota, 29 marca 2014

Kto mógł wymyśleć takie głupstwo, jak gaszenie świateł dla Ziemi? To tak jak z oszczędzaniem emisji dwutlenku węgla, którą nadrobioną nadwyżkę Polska sprzedała kiedyś Rosji.  Po co się wygłupiać i robić z tego cyrki. To nic nie pomoże. Nie rozumiem też sprawy z wodą, że jak ja zakręcę kran, będzie więcej wody w Afryce??? W jaki sposób. To nawet nie pytanie!

Najśmieszniej było w Moskwie, gdzie zgaszono większość świateł, a w między czasie trwa agresja na Krym. Hm, ciekawe!

*_*

Sekretarz prasowy ukraińskiego Kościoła prawosławnego poinformował, że krymscy Tatarzy zaoferowali prawosławnym miejsce w meczetach. Będzie można odprawiać tam liturgię. Jestem w szoku i obdarzam wielkim szacunkiem. Oni również dobrze wiedzą, że bez religii nie przetrwa żaden naród.

*_*

(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a)
Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi , bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

(Ps 23,1-6)
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwała mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwalę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i laska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

(Ef 5,8-14)
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

(J 8,12b)
Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

(J 9,1-41)
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.

piątek, 28 marca 2014

Pro-aborcyjna aktywistka z USA Laura Levites kilkukrotnie wyrażała publicznie żal z powodu... zakazu morderstwa. Chciałaby, by chrześcijanie, którzy wspierają życie, byli martwi. 

Aktywistka sugerowała, że sprawę „tych cholernych chrześcijańskich gnid” mógłby rozwiązać Agent Orange, bardzo trujący środek stosowany na masową skalę podczas wojny w Wietnamie.

Gdy inna użytkowniczka Twittera zapytała Levites, czy morderstwo w ogóle powinno być legalne, ta odparła: „Nie, chciałabym tylko, by biali konserwatywni chrześcijanie byli martwi”.

Jaka to aktywistka? Zwykła idiotka, która ma swoje 3 minuty. Nie rozumiem całego zamieszania. W takim wypadku lubię słuchać św. Pawła i zabraniam się modlić za nią. Bez sensu. Niech dozna to, czego oczekuje. Braku Boga i śmierci!

Straszne to, co napisałem, ale kto chciałby - żyjąc w miarę "po bożemu" przez całe życie być w niebie po śmierci z tą kobietą? Nie sądzę, żeby się nawróciła! Więc nie obchodzi mnie to, co pisze ona i jej podobni! Nie chcę takiego nieba, gdzie mogą przebywać tacy ludzie!!! Wiem, że to miejsce rónież dla "robotników ostatniej godziny", ale wtedy życie moralno - etyczne, całe życie ulega zachwianiu. Jak u brata marnotrawnego syna!

Pisze ona różne wstrętne rzeczy. Szkoda, że nie czyta tego Palikot i Biedroń bo MOWA NIENAWIŚCI jest w sposób szczególnie wyolbrzymiona.

Ta idiotka pisała też, że "wykastrowałaby chrześcijan i wsadziła im to w dupę"! Zaraz, ale to chyba kogoś innego powinno interesować.

"Chciałabym osobiście wykastrować każdego mężczyznę, konserwatywnego chrześcijanina, tak by nie miał on praw reprodukcyjnych”

Levites ostro atakuje też twórcę firmy Hobby Lobby Davida Greena, który jest wierzącym chrześcijaninem i obrońcą życia i sugeruje, że sama mogłaby kupić piłę, którą odcięłaby mu narządy płciowe, które potem „włożyłaby mu w d..."

Prostactwo wychodzi i słoma z butów się pojawia. Nie ruszać gówna to nie będzie śmierdzieć. Koniec w temacie.

*_*

Okazuje się, że wraku samolotu szukali tam, gdzie nie powinni. Załamka. Rodziny już pewnie trzymane są na smyczy, bo ileż można żyć w nieświadomości. Koszmar. Teraz znaleziono coś innego i jutro wyruszą tam statki, by się dokładnie przyjżeć.

*_*

Amerykańskie stacje pokazują non-stop tragedię, jaka miała miejsce w stanie Waszyngton. Ziemia się osunęła i zabiła kilkadzieisąt osób. Masakra. Taka śmierć to jedna z najgorszych, jeśli o śmieci można mówić w tych kategoriach.

Najgorsza jest ta duchowa, ale jak pokazuje przykład tej żenującej kobiety z pierwszego wpisu, nie trzeba zejść z tego świata by nie żyć.

środa, 26 marca 2014

Ktoś kiedyś powiedział mi, że czepiam się islamu. Będę to robił zawsze i wszędzie. Dzisiejsza Fronda przedstawiła notatkę o dzielnej kobiecie z Niemiec (Heidi Mund), która przed jakimś imamem (w czasie jego śpiewu) i ludźmi zgromadzonymi w kościele wyznała, że Jezus jest Panem.

Była ateistką, ale uzała Chrystusa za Boga i stała się protestantką. Głęboka waiara pozwala jej na walkę z rosnącym w siłę islamem w Europie.

Przez świadome niedostrzeganie problemu szykujemy na siebie bicz ze strony mahometan.

Jak my chrześcijanie wyznajemy swoją wiarę. Czy nie staliśmy się poganami, a raczej ateistami?

*_*

Kiedy mała Delaney zachorowała na raka, jej przyjaciółka, Kamryn Renfro postanowiła, że wesprze ją w ciężkiej chorobie. Dziewczynka zgoliła włosy, żeby w ten sposób pokazać swoje przywiązanie do koleżanki. Nikt się jednak nie spodziewał, że przez ten piękny gest 9-latka zostanie ukarana. Kamryn zawieszono w prawach uczniach za "złamanie regulaminu ubioru i wyglądu" - pisze gazeta.pl.

Czy ludzie stali się głupimi i bezmyślnymi zwierzętami?

*_*

Doradca papieża, kard. Sean O’Malley wypowiedział się na temat ewentualnej zmiany nauczania w sprawie rozwodników w nowych związkach i ułatwieniu procesu stwierdzania nieważności małżeństwa.

„Kościół nie zmieni swojego nauczania w sprawie nierozerwalności małżeństwa” – zapewnił kard. O’Malley, arcybiskup Bostonu w wywiadzie dla „National Catholic Register”.

Powiedział, że Kościół będzie za to szukał drogi by pomóc każdemu, kogo małżeństwo zostało przerwane. Zostaną także podjęte poszukiwania nowych możliwości, które pomogłyby osobom dotkniętym takim nieszczęściem. - pisze Fronda.pl

No wreszcie coś się ruszy w tym kierunku! Bo wiele osóbh cierpi na tym nieziemsko pragnąc móc przystąpić do Komunii św.

Prawo nie może prowadzić do zabicia Ducha w Kościele. Jest ono ważne, ale jeśli nie zwycięży miłość, to po co się bawić w Kościół! Chyba Jezus tak jakoś uczył?!

*_*

Zabawna sytuacja miała miejsce w Dublinie. Tutejszy minister sprawiedliwości wziął bez pozwolenia samolot rządowy i poleciał do Brukseli. Zastanawiają się jak go teraz ukarać. Nie wyobrażam sobie jednak, jak można wziąć samolot bez pozwolenia. Przecież nie stoi on na parkingu przed blokiem. Tylko w Irlandii!

No, jeszcze coś! Również w Dublinie pobito policjanta siedzącego w nieoznakowanym samochodzie. Ktoś z grupy mężczyzn rozpoznał go i został pobity...

Ciekawe rzeczy dzieją się ostatnio w tym małym kraju!

wtorek, 25 marca 2014

Dzisiaj w Kościele obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dziewięć misięcy przed Narodzinami "miało miejsce" zwiastowanie. To moment, kiedy Bóg wkracza w nasze życie. Są różne zwiastowania! Bóg wybrał Maryję, by była matką Jego Syna. Posyła anioła, by ogłosił Jej tę wiadomość. Choć wielu może się doszukiwać, nie było tam cielesności. Maryja przyjęla do wiadomości, że tak będzie! Nie mogła odmówić Bogu! Skoro wiemy i uznajemy, że sama była niepokalanie poczęta, nie mogła powiedzieć "nie". Ojcowie Kościoła dodają chwile grozy, że cały wszechświat czekał na Jej "fiat"....

Nie potrzeba! Maryja, choć może na początku nie do końca wiedziała o co chodzi, to jednak przyjmuje tę niesamowitą wiadomość.

Odtąd oczekiwanie na Zbawiciela nabiera mocy. W liturgii ma się to tak, że przecież za chwilę będziemy świętowali Mękę i Śmierć Juzusa, jednak kalendarz każe nam zachować odpowiednią liczbę miesięcy.

A zwiastowania naszego życia? Niekiedy otrzymujemy to, o czym marzyliśmy i oczekiwaliśmy, niekiedy jednak nie jest "to, co się stało" po naszej myśli, ale Bóg otwiera przed nami zupełnie nowy czy nawet inny wymiar naszego życia.

Maryi życie było już w sumie ułożone. Znała Józefa, człowieka bardzo zacnego i - jak mówi Pismo - mieli zamiar zawrzeć związek małżeński.

Bóg wszedł w ten związek cały! "Z butami". Dał im Siebie i na tyle, na ile mogli to zrozumieć otwierali swoje serca a potem dom, by Syn Człowieczy mógł zacząć odkupywać świat.

Tylko z wiarą i w wierze możemy przyjmować dary Boga. On daje w pełni, jednak nie zawsze jesteśmy gotowi na te dary, bądź przez nasze zaniedbanie - często nas przerastają.

*_*

Zastanawia mnie sytuacja z zwiastowaniem narodzin Jana Chrzciciela! Nie jestem teologiem, ale pytam! Maryja zadawała Aniołowi pytania, to oczywiste! Ale zadawał je również i Zachariasz. Czy on rzeczywiście zwątpił w słowa Gabriela:

1, 18 Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». 

1, 20 A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie». 

I nic więcej się nie działo? Wrócił skąd przybył? Anioł? Zachariasz zwyczajnie zapytał a nie zwątpił! Tu nie ma grama wątpliwości! Ach ten Gabriel!

A tu Maryja:

1,34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

Wydaje mi się to zupełnie podobne! Na szczęście jednak Droga odkupienia została zapoczątkowana i człowiek stanął znów u bram Życia wiecznego!

Dwa Zwiastowania Pańskie

niedziela, 23 marca 2014

Wspaniałe widowisko zafundowali nam piłkarze Realu Madryt i Barcelony. Trzy bramki Messiego, gol Ronaldo z niby-karnego, czerwona kartka Sergio Ramosa i koszmarnie słabi Fabregas i Neymar.

Ale warto było, naprawdę warto.

*_*

Gazety rozpisują się o niewiarygodnym zachowaniu Rosji, która przesłała pismo do polskiego MSZ by wziąć część Ukrainy. Potrafię odczytać poszczególne wyrazy, zebrać je w zdanie ale nic z tego nie rozumiem. To brzmi jak rozbiory, które Europa a przede wszystkim Polska przerabiała przez 123 lata.

Czy ci ludzie są skończonymi idiotami? Władimir Żyrinowski - jest!

Gerard Depardieu klei się do Putina jak nie wiem co! To wstrętne, że tak dobry aktor nie widzi problemu w wojnie i najazdzie na Ukrainę. Nawet nasz Olbrychski (oczywiście bez porównania z wielkim Depardieu) odessał się ostatnio!

*_*

Francja udostępniła swoje satelitarne zdjęcia miejsca, gdzie rzekomo pływają szczątki 777. Sam nie wiem czy to rzeczywiście fragmenty samolotu. Wczoraj, jeden z ekpertó w CNN poddał w wątpliwość te rewelacje i raczej zmierzam ku jego przekonaniu.

Przeraża, że tak trudno jest znaleźć tak wielki samolot, ale obszar poszukiwań jest ogromny i urwany sygnał samolotu w tym nie pomaga.

*_*

Media rozpisują się również o zakonnicy śpiewającej we włoskim The Voice. Super! To aż miło się słucha i choć nie znam na tyle włoskiego, rozmowa między jurorami a "siostrzyczką" wydaje się być niesamowicie przyjemna. Nawet Watykan bardzo pozytywnie odniósł się do tego wydarzenia. To miłe!

*_*

W Kościele trwa całkiem spora debata o dopuszczeniu, bądź nie rozwodników do Sakramentów. Kardynał Kasper mocno pcha sprawę do przodu i widzi wyjście w sytuacji. "Nauczanie Kościoła nie ma być jarzmem i ciężarem, lecz zaproszeniem i pomocą, by znaleźć szczęście" – powiedział w wywiadzie dla tygodnika Famiglia Cristiana. To ciężki temat, bo przecież różnie się w życiu ułożyło i układa. Ale dla mnie to za wysokie progi, by o tym dyskutować.

*_*

8 i 15-letnie córki musiały patrzeć, jak ich matce radykalni islamiści obcinają głowę. Powód? Kobieta była chrześcijanką (w Somalii). W egzekucji zamordowano jeszcze jej kuzyna. Obie dziewczynki też są zagrożone. Szkoda, że żaden z dzienników tego nie podał. 

Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie! To są święci naszych czasów!

sobota, 22 marca 2014

Samolot poleciał do Soczi! Po 12 okrążeniach Symferopola!

Jak przewidziałem, samolot po 12 razach nabiera wysokości i leci na wschód....

Rosyjski samolot lecący z Wnokowa do Symferopola sziódmy raz krąży nad miastem... Najbliższe lotnisko to Anapa w Rosji.

Planowany czas przylotu to 22:40, a już jest 23:27. Lata tak sobie godzinę!

Tymczasem Rosjanie zajęli ukraińską korwetę. To już nie aneksja tylko zwykła wojna barbarzyńska.

Turcy skasowali wszystkie loty do Symferopola...

piątek, 21 marca 2014

Sankcje, sankcje a wojna tuż tuż?! Francja obiecała 4 samoloty dla ratowania Polski. Może dwa dorzuci Dania i będziemy jeszcze bardziej bezpieczniejsi, bo przecież Tusk już o tym wspominał.

Zastanawiam się, czy Rosja (Putin) się złamie! Blokada kart kredytowych Visa to już poważne i konkretne posunięcie. Zakaz wjazdu rosyjskim politykom do USA nie spowoduje nawet kichnięcia z ich strony....

*_*

Gazeta Wyborcza znowu zaczęła pisać o księżach pedofilach. To przykre ale prawdziwe. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca! Nigdy!

Podają 7 punktów, dla których warto pisać o tym, jednak Wyborcza ma to do siebie, że chce błysnąć i nic więcej, aha i ośmieszyć Kościół.

*_*

Wzruszająca sytuacja miała miejsce w ZOO w Rotterdamie, gdzie umierający na raka pracownik poprosił o... wizytę w zagrodzie dla żyraf. Jedna z nich pocałowała go na ... odchodne!

Ciekawe, czy wspomniał o życiu wiecznym przy okazji! Wiem, czepiam się!

*_*

Papież Franciszek znowu zaszokował publiczność! Poprosił mafiozów o nawrócenie, klęcząc w przenośni. Okazało się, że i nawet pogroził piekłem, co czytelnicy gazeta.pl skwitowali "bla bla bla".

Mafiozi żyją z matactw i przekrętów, z mordowania ludzi i brania zakładników - mają stracić pracę?! Pytanie retoryczne. Znowu się czepiam.

Czy świat kiedyś będzie normalny? Coraz częściej zastanawiam się nad sensem modlitwy o pokój na świecie. Jak to ma sens, skoro wiemy z nauczania religii, że szatan może wejść w człowieka i jak to jest w sprawie tego niepełnosprawnego biegacza (szatan strzelał) człowiek staje się niewinny?!

Może tak samo jest i z Putinem i innymi "wielkimi" tego świata.

*_*

Wracając na polski śmietnik, premier rozmawiał dzisiaj z matkami dzieci nieuleczalnie chorych. Chodziło o pieniądze, gdyż często opieka nad dziećmy wymaga porzucenia pracy. Nie wiem, czy Tusk to zrozumiał, bo wydłużanie terminu pełnej płacy dla rodziców opiekujących się swoimi dziećmi do 2016 roku jest arcyidiotyczne!

*_*

Znowu nic nie wieadomo na temat samolotu. Minister Autralii powiedział, że szczątki mogły całkiem zatonąć, a rodziny czekają. Nie ma się co dziwić ich czekaniu. Każdy chciłaby wiedzieć co jest grane! A z naszym Tupolewem tak nie jest! Wiem, znowu się czepiam!

czwartek, 20 marca 2014

Znaleziono fragmenty czegoś w oceanie, ale zaraz przerwano poszukiwania. Nie widzę sensu, gdyż w śledzenie wód zaangażowanych było miliony osób. Przecież to nie jachciki tam pływają a potężne statki, z wszelakim sprzętem na pokładzie.

*_*

Olbrychski kończy kariere aktorską w Rosji. Najpierw przymilał się Putinowi i Miedwiediewowi, honorowany wszelakimi medalami i odznaczeniami (Medal Puszkina 2007, Rosja, Nagroda im. Konstantego Stanisławskiego (29 Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie, czerwiec 2007), a teraz ... składa rezygnację. Jak lizać, to do końca!

Jego tekst pozostanie zawsze niedopowiedziany: Bluźnią ci, co śpiewają "ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie" .

*_*

Sukces! Pesa z nagrodą "Financial Times". Pokonała Twittera - grzmi gazeta.pl.

Już nie raz pisałem o tej fabryce i życzę im wiele sukcesów, a co za tym idzie i pieniędzy!

*_*

Uwaga kierowcy! Na spotkaniu przedstawicieli RSA (Road Safety Authority) z całego świata w Dublinie osiągnięto niesamowite porozumienie. Dzięki ankiecie przeprowadzonej w czasie obrad stwierdzono, że trzymanie w ręce telefonu komórkowego rozprasza kierowców i czterokrotnie (4x) zwiększa ryzyko wypadku!

Geniusze, sami geniusze!

*_*

Lepiej było w Limerick. Miasto duże, ale jak się okazało nie dla 2,5-letniego dziecka, które ok 2 nad ranem wybrało się na spacer! Policja obudziła matkę po kilku godzinach, która ... nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji! Brawa dla matki!

*_*

Chyba onet.pl pokazał dzisiaj jak ktoś wyrzucił małego pittbula na śmieci. Wychodzona psina przeżyła i dobrzy ludzie się nią zaopiekowali. Wygląda cudownie i napewno potrafi odwdzięczyć się nowym właścicielom.

Jak może ktoś wyrzucić psa albo przywiązać go do drzewa?! Koszmar!

*_*

KOszmarny atak młodych ludzi miał miejsce w czasie parady św. Patryka. Pewien Brazylijczyk został skopany przez 16 i 17 latków po twarzy. Przychodnie nagrali to na telefony komórkowe i Gardai złapała zwyrodnialców.

*_*

Świat się zmienia. Austryjacy zadecydowali, że ich reprezentantem na Eurowizji będzie transwestyta Chonchita Wurst. By nie obrzydzić poranka, nie wstawię zdjęcia. Masakra. Już nigdy nie włączę tego porąbanego programu!

Tagi