Menu

Codziennik irlandzki

wydarzenia bieżące

Niepokalane Poczęcie Maryi

traler

(Rdz 3,9-15.20)
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

(Ps 98,1-4)
REFREN: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

(Ef 1,3-6.11-12)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

(Łk 1,28)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

*_*

Jak wiele można wyczytać z uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi o ... człowieczeństwie. Tak jest o człowieczeństwie, ale takim, jakie było zaplanowane przez Boga na początku. Nasza wiara, że Maryja została poczęta bez grzechu, mówi nam, że jest Ona typem człowieka, którego Bóg stworzył, człowieka, którego Bóg chciał, by był takim na zawsze.

Św. Paweł napisze:

Bóg "wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Pełni miłości.

I to doskonale się wypełniło się w życiu Maryi. On była i jest pełna miłości. Nie wyznajemy Maryi jako bogini, czy nad-człowieka. Wręcz przeciwnie, Maryja jest zwykłym człowiekiem, do bycia którym każdy z nas jest powołany. Przecież świętość to normalność.

I dalej Paweł:

święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Dobrze jest mieć Maryję jako Matkę, która we wszystkim poddała swoją wolę Najwyższemu.

 

Środa. Drugi tydzień Adwentu

traler

(Iz 40,25-31)
Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? - mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

(Ps 103,1-4.8.10)
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Błogosław duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i uleczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

(Mt 11,28-30)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

*_*

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Dla wielu to tekst pięknego kanonu lednickiego stworzonego przez niezapomnianego duszpasterza Lednicy2000 śp. o. Jana Górę. Tymczasem to rzeczywiście słowa Boga wypowiadane przez proroka Izajasza. Bo jak wytłumaczyć później słowo Jezusa o jarzmie i brzemieniu, z których jedno jest słodkie a drugie lekkie.

Tylko tak się da to zrozumieć. Bóg kochającym Go dodaje siły nawet w trudnościach. Trudnościach, które często ciężko nam jest zrozumieć i choć bolą, to jednak nasza wiara, choć może słabnie to jednak nie ginie.

Nic nie jest przed Nim zakryte. On doskonale zna nasze słabości, ale i mocne strony, którymi się zajmuje. Cokolwiek będzie się działo w naszym życiu, On jest w Sakramentach Kościoła.

 Cy_4dDpXcAAfH97

fot. twitter.com

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Dla tych, co pragną nawrócenia... W to, co mówi NP nie wierzę. Nawet Jaruzelski otrzymał rozgrzeszenie!

Wtorek. Drugi tydzień Adwentu

traler

(Iz 40,1-11)
Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: Wołaj! - I rzekłem: Co mam wołać? - Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

(Ps 96,1-3.10-13)
REFREN: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a lud według swej prawdy.

Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić.

(Mt 18,12-14)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

*_*

Dla każdego człowieka jest nadzieja. Ta nadzieja zawieść nie może, bo pochodzi od samego Boga. Cały Kościół krzyczy w tym okresie że Bóg przychodzi, jak owa zwiastunka Dobrej Nowiny z widzenia Izajasza.

Tego faktu nie da się przespać, nie da się przegapić. On przyjdzie z wielką mocą, bo wydrzeć "tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają", a pragną Jego miłosierdzia.

Chociaż z wieloma rzeczami byśmy się nie umieli pogodzić, ale to On daje zbawienie i potrafi wyciągnąć człowieka z największego grzęzawiska i błota i postawić go wśród swoich pałaców.

On będzie sądził świat sprawiedliwie, a lud według swej prawdy. Na szczęście to nie my będziemy sądzić innych.

Lewaki odchodzą, szybko!

traler

Po wynikach wyborów w Austrii i referendum we Włoszech musiałem zamieścić takie zdjęcie, które znalazłem na twitterze.

Cy3pqLXcAAWjBHZostała już tylko Merkel i lewactwo pójdzie w zapomnienie. Pewnie i Tusk się pakuje! Rozwalił Polkę, rozwali i Unię. Odchodzą szybko i nie próbujmy ich kochać!

*_*

Zastanawia mnie jedno. Jak byli ubecy i zomowcy mogą krzyczeć i pluć się, bo odbiera im się "zabójcze" emerytury? Jak? Cy2d9a3WgAE17unA Pan/Pani ile ma emerytury? Wielu zostało przez nich zabitych, jak ks. Popiełuszko.

CvH2yPNXgAAGBPt1fots:twitter

*_*

Na koniec, informacja, która może otworzy resztki mózgów lewakom. "Uchodźca" zgwałcił i zamordował córkę wysokiego urzędnika Unii Europejskiej. Może idioci wreszcie zrozumieją, że ci ludzie przyjechali pokonać Europę i Amerykę, w której poszukuje się udziału osób trzecich w podpaleniu klubu w Oakland. A jednak!

Czy aż do tego musiało dojść. Czy tatusiowi z UE przewietrzy się "spruty" łeb?

Poniedziałek. Drugi tydzień Adwentu

traler

(Iz 35,1-10)
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

(Ps 85,9-14)
REFREN: Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

(Łk 5,17-26)
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu! I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

*_*

Tak będzie, jak mówi Izajasz, ponieważ Bóg nadchodzi i zbliża się nasze zbawienie.

Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.

Kto "oni"? Ci, którym odpuszczona została nieprawość, jak temu sparaliżowanemu na łożu, który został przyniesiony i położony przed Jezusa.

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Czyż nie ten człowiek wziął swoje łoże i z radością nie poszedł do domu wielbiąc Boga? Zdumienie spotka tych, co nie wierzyli, na końcu czasów, gdy zobaczą Jezusa w koronie Króla chwały.

Póki jest czas, uznaj Jezusa za swego Boga. Wielu chce ci pomóc i podprowadzić. Nie ociągaj się!

Czytania niedzielne

traler

(Iz 11,1-10)
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

(Ps 72,1-2.7-8.12-13.17)
REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

(Rz 15,4-9)
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.

(Łk 3,4.6)
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

(Mt 3,1-12)
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

*_*

Rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.

Na to czekam! Nie ukrywam, że wizja Izajasza jest interesująca tylko do tego momentu. Nie obchodzi mnie wilk czy jagnię, czy kobra czy inne zwierzę. Czekamy na drugie i ostatnie przyjście Jezusa, który dokona sądu nad wszystkimi.

Stąd wezwanie św. Jana Chrzciciela, które powtarzane jest w każdym czasie w Kościele:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Wszyscy ujrzymy przychodzącego Boga. To jest pewne. Ale czy wszyscy zostaną zbawieni, to już kwestia sporna. Oczywiście, to On i dany człowiek będzie o tym decydował, ale widząc ilu ludzi Go odrzuca i Nim gardzi poważnie zastanawiam się nad ich przyszłością. Siekiera przyłożona jest do korzenia, wiejadło w ręku, by spalić to co już za życia było plewami. To powinno budzić strach przed wiecznym potępieniem.

To Ewangelia, która poucza nas, by w Chrystusie znaleźć tego, który chrzci w Duchu Świętym. To Dobra Nowina, która ukazuje nam jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Każdy ma szansę i każdy może skorzystać z przebaczenia, które trochę "naiwnie" dane jest nam grzesznikom.

Jak słyszymy dzisiaj od Jana, także my musimy mieć się na baczności, by nie upaść. Nawet nie tyle, że "Abrahama mamy za ojca", co jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, i niewiele trzeba, by w jakimś momencie naszego życia Bogu powiedzieć "nie".

Czytania w Adwencie dają sporo do myślenia, bo ukazują grozę powtórnego przyjścia Pana. Księga Życia zostanie otwarta i ci, którzy okażą się godni mieszkania w Królestwie, pójdą za Jezusem do Domu Ojca, a ci, którzy Boga odrzucili, zostaną odrzuceni i sami sobie wydadzą straszny wyrok ognia piekielnego.

Dlatego warto oddać się w ręce Boga. Nic nie tracę a zyskuje życie. Psalmista mówi, że Bóg:

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci.

Nic więcej nie potrzeba, gdyż życie nie kończy się na ziemi, a przedłuża w wieczności... "Bóg sam wystarczy" śpiewamy w jednym z kanonów. Nie bój się i nie lękaj się oddać Mu wszystko, co posiadasz i czego pragniesz. On jest Przebaczeniem, inaczej nasze życie nie miałoby sensu, wcale. Jednak daje nam życie, byśmy uczestniczyli w Jego Życiu, które w pełni posiada.

Sully - Eastwood i Hanks stworzyli majstersztyk

traler

Po kilku miesiącach od premiery w Stanach Zjednoczonych, do Europy zawitał najnowszy film Clinta Eastwooda, Sully. Nie mogłem się już doczekać. Napiszę własną króciutką recenzję, więc - drogi czytelniku - jeśli zamierzasz pójść i go zobaczyć, opuść stronę.

Scenariusz i reżyseria są na bardzo wysokim poziomie. Wydawać by się mogło, że po odczytaniu czarnych skrzynek, znikło połowę roboty. Świetnie komponuje się muzyka i dla znawców tematu film staje się idealny.

Przy dzisiejszej technice komputerowej, umiejscowienie samolotu w dowolnym miejscu ekranu jest bajecznie proste, ale i tak film bardzo wciąga. Jak podaje filmweb.pl, Sully jest biograficznym dramatem ukazującym kilka dni z życia kapitana Chesleya "Sully" Sullenbergera (musi być ciężko zrobić film z kilkudziesięciu sekund lotu). Pasjonaci lotnictwa i nie tylko pamiętają wydarzenia z 15 stycznia 2009 roku i cudownego lądowania Airbusa A320 na rzece Hudson. Kilku panom w garniturach nie podobało się to, co zrobił kapitan i chciano go wrobić. Przypomina mi się scena z kapitanem Wroną, kiedy to po lądowaniu Boeingiem 767 bez podwozia na lotnisku w Warszawie, krawaciarze z polskiego NTSB chcieli go zniszczyć.

Sully udowodnił, że uczynił wszystko, co mógł by uratować pasażerów i ludzi mieszkających w okolicy. Stał się legendą.

Doskonałe zdjęcia z Nowego Jorku (La Guardia) oraz symulacje lotnicze z siedziby Airbusa z Tuluzy dodają pieprzu do tego "gulaszu." Polecam wszystkim, którzy interesują się lotnictwem. Bardzo!

Sobota. Pierwszy tydzień Adwentu

traler

(Iz 30,19-21.23-26)
To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

(Ps 147,1-2.3-4.5-6)
REFREN: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

(Iz 33,22)
Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.

(Mt 9,35-10,1.6-8)
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

*_*

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.

Izajasz to miał niesamowity dar precyzyjnej wypowiedzi. Odkupienie dokonało się na krzyżu, na którym umarł Zbawiciel, a teraz oczekujemy Jego drugiego przyjścia, które zakończy to, co złe i nieświęte a rozpocznie okres panowania Króla Wszechświata. Jego Królestwo obrazowo pokazał Izajasz w pierwszym czytaniu, jednak człowiek nie jest w stanie do końca opisać prawdziwego szczęścia przebywania z Bogiem na wieki. Jedyne, co można i należy powiedzieć to to, że

szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.

Nawet jeśli się pogubili i zeszli z drogi, jest dla nich ocalenie. Po to posyła Apostołów, których zadaniem jest tylko i wyłącznie głosić o zbawieniu dokonanym przez Jezusa, gdy Jerozolima była świadkiem zbawczej zbrodni dokonanej na Bogu. Tam też On zgromadzi wszystkich rozproszonych, którzy przyjdą, by pić ze źródeł wody życia. To, że On liczy gwiazdy nie interesuje mnie wcale, ale to, że daje życie jest wiadomością najcenniejszą, bo przyjęcie Go za Pana otwiera mnie na działanie Jego wszechmocnej łaski i prowadzi do nieba.

 

 

© Codziennik irlandzki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci