*

niedziela, 01 grudnia 2013

(Iz 2,1-5)
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

(Ps 122,1-2.4-9)
REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

(Rz 13,11-14)
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

(Ps 85,8)
Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.

(Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

piątek, 29 listopada 2013

7-letni chłopiec został zamordowany za wiarę w Chrystusa. Oprawcy okrutnie torturowali go przed śmiercią. Dziecko zostało porwane 17. listopada w północnych Indiach.

Jego rodzina od dłuższego czasu otrzymywała pogróżki ze względu na wiarę chrześcijańską.

W Indiach „prześladowania chrześcijan zdarzają się co tydzień. Jednak skala brutalności przeciwko temu dziecku jest niewyobrażalna. To straszliwa tragedia. Nadzieję i siłę widzimy w Jezusie” – powiedział K. P. Yohannan z Gospel for Asia.

Rodzice chłopca ostatni raz widzieli go, gdy w niedzielę wyszedł z domu do szkoły. Jego ciało zostało odnalezione następnego dnia. Dziecko miało spaloną twarz. Ręce pocięte i poprzypalane, usta – zaszyte. Oprawcy kładli na brzuchu chłopca rozżarzone węgle i połamali mu palce stóp. Śmierć zadano mu przez utopienie.

Rodzina zabitego dziecka jest prześladowana od 2003 roku. W tym roku po cudownym uzdrowieniu swojego brata ojciec rodziny, Harish, nawrócił się na wiarę w Chrystusa. W jego ślady poszło jeszcze 45 osób z całej społeczności.

Nie wiadomo, kto dopuścił się zbrodni.

Gospel for Asia wzywa o modlitwę za rodzinę zamordowanego chłopca oraz za nawrócenie jego prześladowców.

na:Fronda.plA  my tolerujemy każde gówno w złotym papierku ze wschodu i południa.

czwartek, 28 listopada 2013

Brytyjski narodowy dyrektor ds. zdrowia i dobrego samopoczucia, Kevin Fenton ostrzega, że światu grozi zabójcza epidemia HIV wśród homoseksualnych mężczyzn. Ryzyko zarażenia jest coraz większe - pisze Fronda.pl.

I? Co w związku z tym? Bo nie rozumiem!

"Lekarz powiedział też, że homoseksualni mężczyźni często nie są odbiorcami programów zwalczających HIV ze względu na dyskryminację, stygmatyzację oraz, w niektórych krajach, penalizację ich seksualności." Poor men!

***

Feministki spaliły kukłę rzekomo przedstawiającą papieża Franciszka. Na Fronda.pl można zobaczyć filmik z tego wydarzenia. Od razu radośnie się zrobiło pani Środzie i jej podobnym. Ale tęcza ma stać, bo to wyraz.... HIV-u?

***

Były holenderski gangster John Jansen wygrał na loterii 2,5 miliona euro. Z okazji mikołajek postanowił podzielić się wygraną z 500 dziećmi z ubogich rodzin – informują holenderskie media. To również podała "prawa strona świata"! Fajnie. Pewnie już się nakradł w życiu rabując banki. "Ale nikogo nie zabił".

Jak Stalin: "a mógł zabić".

***

Onet pisze o koszmarnej pułapce, któą ustawił Facebook. Ma charakter pedofilski i nabrało się na nią 63 tysiące użytkowników portalu. Zagnieżdża się w komputerze i daje LIKE na filmiku. Ciężko ponoć z tego wyjść. Aż boje się myśleć, kto juz to ma!

***

Może to kolejna prowokacja walki z pedofilią. W takim razie popieram!

***

W Bydgoszczy biją się o nazwe mostu. Kaczyńskiego czy Uniwersytecki. Całe życie z wariatami!

***

Przypomniało mi się, że kilka dni temu we Francji para staruszków w jednym z hotelii popełniła samobójtwo. Napisali "piękny list" i odeszli w siną dal. Ciekawe, co teraz "mówią"!

Wyobraźcie sobie te łóżka i pościel.... Marzenie! Pewnie było zmienione, ale napewno wyjdzie kiedyś, że w tym i tym pokoju leżały trupy.

A tu para młodych przyjechała na miesiąc poślubny. Enjoy!

***

środa, 27 listopada 2013
poniedziałek, 25 listopada 2013

Na Wyspach i jak widzę również w Polsce głośno jest o indyjsko-tanzańskiej parze 67-latków, którzy przetrzymywali przez 30 lat trzy kobiety jako niewolnice. W tętniącej życiem dzielnicy Londynu! Ciężko to zrozumieć. Nie umiem sobie wyobrazić czegoś takiego. Trzydzieści lat cięzkiego więzienia i dożyją 100 lat.

Czy pranie mózgu może mieć aż takie rozmiary? To było w bloku na parterze! Nie rozumiem!

***

Papież spotkał się z Putinem. Całowanie ikon, te sprawy! Wszystko na pokaz! A może to ja mam dzisiaj zły dzień? Media się dziwią, że Putin nie zaprosił Franciszka do Rosji?! A po co miał go zapraszać?

***

Może trzeba zwalić to na wybuch w Kosmosie. Tyle fotonów jeszcze nie poleciało nigdy w przestrzeń kosmiczną, a więc i pewnie w kierunku Ziemi. Śmierć gwiazdy. Powstanie nowej czarnej dziury... Ciekawe to wszystko. A ISON już się zbliża......

***

Przeczytałem na onet.pl o bitcoinach:

"Bitcoiny powoli przestają być walutą wykorzystywaną głównie do zakupu broni i narkotyków na podziemnych bazarach. Niedawny wzrost ich kursu sprawił, że zainteresował się nimi Richard Branson, pozwalając płacić nimi za bilet w kosmos."
Tylko nikt nie wytłumaczył co to za monety!
sobota, 23 listopada 2013

(2 Sm 5,1-3)
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

(Ps 122,1-2.4-5)
REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

(Kol 1,12-20)
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.

(Mk 11,10)
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

(Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

czwartek, 21 listopada 2013

LOT szykuje zimową ofensywę. Oczywiście cenową, choć zastanawiam się jak ona będzie wyglądać. Ciekawe jak będą wyglądały 50% rabaty i loty po Europie za 119 złoraz transatlantyki za 1799 zł. Firma chwaliła się ostatnio milionowymi oszczędnościami. Winika z tego, że uziemione DreamLinery zarobiły więcej niż latając.

Prawdopodobnie przewoźnik ma otrzymać 100 milionów zł. odszkodowania od Boeinga. Zawsze to coś.

***

Czepili się Bieńkowskiej, że ma tatuaże. No i co! Niech pokaże, że coś zrobi dla kraju i Polaków, a jej tatuaże mam daleko gdzieś.

***

Na lotnisku macedońskiej stolicy postawiono 33-metrowy krzyża. Spowodował on wielkie oburzenie albańskiej mniejszości, która domaga się usunięcia krzyża z przestrzeni publicznej, grożąc protestami. Ciekawe, że krzyż przeszkadza głównie tym, którzy żyją w nienawiści....

Nie wiem dlaczego powstał, ale muzułmanie mają pecha. Nie reklamując, ale na pH najlepiej działa guma Orbit. Obniża go!

***

środa, 20 listopada 2013

Dobry mecz musiał byc! :)

wtorek, 19 listopada 2013

Jak podają dzisiejsze dzienniki, w wieku 93 lat zmarła mama bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nie da się ukryć, że przeżyła wiele, więc tym bardziej należy jej się spoczynek. Była kobietą niezwykłej wiary w Boga i spotka się ze swoim synem.

***

Rektor Islamskiego Uniwersytetu w Rotterdamie wzbudził w Holandii szok. Jak podał dziennik NRC Handelsblad łamiąc wszelkie europejskie normy poparł kamienowanie. Ahmet Akgündüz napisał pamflet dotyczący demonstracji, jakie tego lata odbyły się w Turcji. Przeciwników premiera Erdogana nazywa w nim „wrogami islamu”, uważa, że protesty owe są dziełem ludzi o „zachodnim stylu życia” i na koniec dodaje, że „kamienowanie jest jedną z kar nakazanych przez islam”. - napisała fronda.pl.

Oczywiście Holendrzy zaczynają chodzić po rozum do głowy. Tak zwyczajnie nie można, jednak mając już tak wiele gospodarczo i politycznie, za kilka lat nic im nie zrobimy. Jednak dobrze wiemy, że już jest za późno.

***

W Irlandii żyją meczem z Polską. Aż strach na miasto wyjść :) Zwycięstwo nad Polakami będzie doskonałym pstryczkiem w nos całej emigracji. Śmiechu będzie co niemiara.

***

Kolejny sukces w klinice Budzik. 13-letni chłopak po 3 misiącach wybudził się ze śpiączki. Ewa Błaszczyk cieszy się z tego wydarzenia, ale ciągle pewnie myśli o swojej córce Oli..... Oby, jej niesamowita miłość do chorych dzieci zaowocowała przywróceniem do życia również jej dziecka.To już 13 lat!

***

Przez środkową Amerykę przesżły tornada, na Filipinach "skończył się świat", ale i Sardynia w Europie oberwała od natury. Nawałnice i powiodzie zabiły juz 17 osób a straty będą liczone w milionach.

***

Oglądałem kilka razy katastrofę Boeinga 737 w Rosji. Widok straszny. Pionowo w dół i wielka kula ognia.

***

I wiadomość z ostatniej chwili:

Budżetowy kąsek dla Polski to 105,8 mld euro, w tym 72,8 mld euro na politykę spójności. Europosłowie kręcili dziś nosem, że unijna kasa jest za mała, ale przeważył pogląd, że nie ma szans na nic lepszego. - pisze gazeta.pl.

Zastanawiam się, na co kręcili nosem ci europosłowie. To kupę kasy, a im ciągle mało. Nowy, zatwierdzony budźet Unii Europejskiej wejdzie w życie za miesiąc. Gdzie te pieniądze pójdą, tego nie wie nikt. Polityka spójności - to chyba trzeba wytłumaczyć:

Na czym polega polityka spójności Unii Europejskiej?

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich. Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne, opisane punkcie 9 niniejszego poradnika.


Polityka regionalna/spójności Unii Europejskiej to przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów w Unii Europejskiej. Polityka regionalna/spójności polega na realizacji trzech najważniejszych celów:

  • konwergencji – czyli spójności – Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
  • podniesienia konkurencyjności regionów i zatrudnienia – czyli Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowego w mniej rozwiniętych regionach (prawie 16 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
  • europejskiej współpracy terytorialnej – czyli wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej
    Polityka spójności polega zatem na wspieraniu wzrostu gospodarczego, społecznego (np. walka z bezrobociem) i przestrzennego (m.in. poprawa komunikacji szynowej, drogowej i lotniczej).

No to już po pieniądzach....

Tagi