Menu

Codziennik irlandzki

wydarzenia bieżące

"Siadaj, opowiadaj, słucham... Jezus"

traler

Kryzys w Stanach Zjednoczonych przez Demokratów, kryzys w Europie przez pseudo-demokratów czyli lewaków... dokąd ten świat zmierza? Co więcej, rozpoczyna się kryzys w Kościele przez myślenie skrajnie lewicowe i narzucanie błędnych koncepcji wiary w Jezusa Chrystusa.

Te trzy sprawy mają wspólny mianownik. Imigracja. To coś, co rozdziela narody i niszczy wartości moralne i społeczne.

DUFD5VaW0AAWlS2

Wmawianie ludziom, że to jest konieczne i zgodne z Ewangelią jest absolutnie kłamliwe. Szukanie Chrystusa w imigrantach jest jak mówienie o płaskiej Ziemi i Słońcu latającym wokół takiego placka.

"Psy" nie są mile widziane w krajach muzułmańskich. Nie wiedziałem o tym człowieku, ale nie dajcie sobie wmówić, że w takich ludziach przychodzi Chrystus. Czy, jakoś tak to było?!

*_*

DTY7vcW0AA_YTD

28 stycznia swoje ósme urodziny będzie obchodził niejaki Staś. Mama tego chłopca z Zespołem Downa prosi, by wysłać mu kartkę i podaje adres:

     Staś Pielak,

     ul. Stacyjna 63/4,

     08-400 Garwolin.

Zróbmy to!

*_*

Dzisiaj byłem wielce zaskoczony. Na Mszy św. był prawie cały kościół ludzi. Nie wiem, czy to jednorazowe, czy może początek czegoś większego, ale byłem szczęśliwy. Na Adoracji zostali prawie wszyscy, co dodaje tylko otuchy i radości przed kolejnymi niedzielami.

Przychodzi coraz więcej młodych ludzi, co cieszy mnie najbardziej. Przychodzą też Murzyni, którzy w niesamowity sposób trwają po Mszy przed Najświętszym Sakramentem. Już wiem, że To ich sprowadza do kościoła, gdyż wcześniej ich nie widziałem. Cudowne! Ich modlitwa jest niesamowita. Końcowe błogosławieństwo wzdłuż kościoła, ludzie polubili od razu. Przechodzący Chrystus patrzy i błogosławi wszystkich zebranych.

Piękne.

Chór doskonale pozwala wejść zarówno w kontemplację jak i radość uwielbienia Pana Jezusa. Trwa to zaledwie 10 minut, ale już widać, jak łatwo te 10 minut można przegadać i zmarnować, a jak ciężko jest trwać przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy, 10 minut wygląda jak wieczność.

DTIDle5VAAAbV9I

Zdjęcia pochodzą z twittera.

Słowo na niedzielę...

traler

(Jon 3,1-5. 10)
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

(Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9)
REFREN:Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

(1 Kor 7, 29-31)
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

(Mk 1, 15)
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

(Mk 1, 14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

*_*

"Założę się",  że większość dzisiejszych homilii będzie na temat dwóch "magicznych" słów zawartych w Ewangelii według św. Marka. Każdy język, czy starożytny, czy nowoczesny, ma takie słowa, które znaczą "coś więcej", których nie da się do końca przetłumaczyć na inny język, bo czegoś brakuje!

Dwa takie słowa pojawiają się dzisiaj. Pierwsze z nich to "kairos", co z greckiego możemy przetłumaczyć jako "czas" oraz Metanoia co oznaczać może "nawrócenie".

Większość języków na świecie ma zapewne jeden wyraz na oznaczenie czasu: czas! Nie Grecy, którzy mają Kairos oraz Chronos. Ten drugi wyraz oznaczać zapewne będzie czas jako jego okres od do.

Nie mogę nie zacytować tutaj Klasyki:

Jaki dziś dzień - zapytał Puchatek, Dziś - odpowiedział Prosiaczek, na to Puchatek - To mój ulubiony dzień.

Ten dzień to czas na nawrócenie. Te słowa usłyszymy już za chwilę w Środę popielcową, gdy kapłani posypią nasze głowy popiołem. Dla Jezusa jednak, jest to dzień, odpowiedni dzień, by zacząć swoją posługę. To specjalny, wyznaczony przez Boga dzień, by objawić światu zbawienie.

Być może i my mieliśmy taki swoisty kairos w życiu, taki moment, w którym Jezus zaprosił cię, by pójść za Nim. I może - przez ten cały czas pogłębiłeś jedność z Chrystusem, niezależnie od tego, co się działo w twoim życiu.

Być może ten czas jest ciągle przed tobą i "migasz się" w najlepsze, by to oddalić na ... jutro.

Pan Jezus mówi dziś do nas:

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Mówi mi: "nawróć się". Metanoia to odwrócenie się od złego postępowania i zwrócenie się w stronę Chrystusa i pójście za Nim. Podobnie jak uczynili to ludzie z Niniwy. Porzucili dawne swe życie i wybrali Boże Słowo. Nikt chyba nie był bardziej zaskoczonym niż sam Jonasz, który do tego nawoływał.

Nie szukam daleko, bo to dziś jest najlepszy moment, by wejść na drogę zbawienia, by porzucić "sieci", które mogą być symbolem połowu, ale i czegoś, co mnie krępuje i stopuje przed pójściem za Zbawicielem.

Bp Judasz Iskariota

traler

Mam do sprzedania ogromną półkę na książki. Rozmawiałem z "domem aukcyjnym" i otrzymałem wycenę. Okazuje się, że gdybym chciał to rozwalić, więcej zapłaciłbym za wywóz kontenera na śmieci. Półka jest wielka. Ma prawie 4 metry wysokości i pewnie z 5 długości.

Jak to weszło do pokoju, nie mam pojęcia. Obawiam się bardziej, jak to wyjdzie?

*_*

Ksiądz Roman Kneblewski, którego cenię i szanuję, umieścił na Twitterze taki oto rysunek:

DT283BuXUAAG_gY

Więcej nic nie trzeba.  Wystarczy spojrzeć na datę i zobaczyć, że abp Sheen był prorokiem. Święty człowiek! W wypowiedziach wielu biskupów jest pełno zakłamania i obłudy, co powoduje, że ludzie odchodzą od Kościoła.

(Mk 3, 13-19)
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Co się dziwić, skoro dzieją się różne rzeczy. Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale nawoływanie do zgorszeń jest niedozwolone:

Kolejny kapłan, ks. Daniel Wachowiak cytuje artykuł z wpolityce.pl. Masakra!

Składanka ("Tetek")

traler

"Zamiast uczonych, mądrych młodych ludzi mamy osłów z uniwersyteckimi dyplomami. Zamiast liderów przyszłości mamy mięczaków w drogich jeansach i fałszywych rewolucjonistów. I wiesz co? To po części dlatego nasi muzułmańscy najeźdźcy mają tu tak łatwo." - Oriana Fallaci.

To piękny i mądry tekst tej włoskiej dziennikarki. Zostawiła po sobie masę takich tekstów, które zdają się wypełniać jak proroctwa zostawione do przetrawienia przed dwudziestoma laty.

*_*

Cała absurdalność ideologii gender wychodzi na jaw po zderzeniu z logiką i rzeczywistością. Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół dla dziewcząt w Wielkiej Brytanii, Altrincham Grammar School for Girls in Manchester, postanowiła wprowadzić w swoje mury język neutralny płciowo. Prócz tego uczennice mają zakładać neutralne płciowo mundurki i korzystać z neutralnych płciowo podręczników.- telewzijarepublika.pl

*_*

– Prowadzimy konstruktywny dialog z polskim rządem. W Brukseli przyjąłem nowego premiera Polski i staraliśmy się doprowadzić do zbliżenia poglądów. Nie prowadzimy wojny z Polską, tylko rozmowy z polskim rządem. Uruchomienie artykułu 7. traktatu unijnego nie oznacza sankcji, to jest artykuł, który ma być ostrzeżeniem. Mam nadzieję, że w Polsce przestanie się mówić, że naszym głównym celem jest nałożenie na nią kary – oświadczył szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. - tamże!

Tym człowiekiem nie należy się przejmować. Wątroba mu siądzie szybciej, niż pomyśli o naszym Kraju. Polska jest suwerenna i demokratyczna, a to, że nie wolno zabijać, czy nie ma tu muzułmańskich bandytów... Cóż, Juncker musisz się z tym pogodzić!

*_*

Papież Franciszek odprawił Mszę św. na lotnisku w Maquehue, w rejonie Araucania w Chile. Wszystkie media podają informację o uderzeniu go jakimś ręcznikiem. Okazuje się, że to ... kapelusz na którym widniał napis: "Módl się za chilijską rodzinę".

Tak mówi Watykan!

Tak, czy owak nie lubią go tam. Spalono kościoły i dużo przykrych rzeczy padło z ust wrogów Kościoła przed jego pielgrzymką. Mam nadzieję, że wróci cały i zdrowy.

W końcu to ... Głowa Kościoła.

*_*

Irlandia pokryTa była śniegiem. Była, ponieważ już się sTopił i pada deszcz. Śnieg wyglądał zabawnie i Trzeba przyznać, że ciężko się jeździło samochodem. NaweT auTosTrady rano były białe i śliskie. Przy wyjeździe z Dublina naliczyłem 7 kareTek na sygnale, jadące w różnych kierunkach.

"Pogadali se" o uchodźcach...

traler

"Księże Kardynale, proszę się nie gniewać, ale na żądanie naszych Wyborców i w swoim imieniu to powiem: Proszę nie stosować wobec Polaków uporczywej moralnej przemocy przy użyciu takiej interpretacji zasad naszej wiary, byśmy wbrew jasnemu nakazowi obrony Krzyża, wbrew naszej instynktownej niezgodzie i uzasadnionemu strachowi o nasze życie i bezpieczeństwo – sprowadzali do chrześcijańskiego kraju broniącego się właśnie przed lewacką agresją kulturową – migrantów i uchodźców z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu i „integrowali się” z nimi, skoro pierwszym religijnym celem tych „gości” jest nawracanie innowierców na islam, często przez zastraszanie i terror.

Chrystus zostawił nam nakaz obrony wiary, Chrystus nie nauczał islamu, Chrystus nie był muzułmaninem, ani „uchodźcą” czy „migrantem” w obecnym groźnym i odpychającym znaczeniu i we wrogim dla chrześcijaństwa obecnym kontekście historycznym. Zrównanie Chrystusa z obecnym uchodźcą islamskim, migrantem terroryzującym goszczące go miejsce jest – myślę – nadużyciem wobec naszej wiary i wobec nas.

Proszę nas, Księże Kardynale, proislamsko nie agitować i nie zawstydzać „nieprzyjmowaniem uchodźców”, czytaj: Chrystusa.

Pamiętamy nakaz Dekalogu – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!”

Poza tym Polacy są tym narodem, który ofiarom różnych wojen, proporcjonalnie do swych możliwości pomaga najwięcej. Mamy w Polsce już kilka milionów uchodźców z krajów sąsiednich i dalekich. Mamy ministra, który w zgodzie z wolą Polaków organizuje pomoc polską na miejscu i w krajach sąsiednich, bez potrzeby sprowadzania poszkodowanych do Polski i integrowania z się nimi pod przymusem i w strachu.

Mam nadzieję, że Ksiądz Kardynał nie będzie się gniewał na mnie za powyższy pogląd przedstawiony w imieniu i w interesie – jak pokazują badania – większości Polaków.

Dziś bronimy Polskę przed naporem bezbożnych nurtów lewackich i będziemy bronić przed antychrześcijańską agresją islamu, która teraz dokonuje się w Europie, i którą wszyscy przecież ze zgrozą obserwujemy.

Proszę nam w tym pomóc i w tym właśnie błogosławić."

                                                              Prof. Krystyna Pawłowicz

                                                              Poseł Prawa i Sprawiedliwości.

*_*

Co powiedział Kardynał:

Spotkanie z uchodźcą jest dla każdego chrześcijanina okazją do spotkania z Chrystusem - powiedział w niedzielę w kościele Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św. z okazji przypadającego w niedzielę 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.

*_*

Papież Franciszek (…) każdemu z nas przypomina, że spotkanie z migrantem, spotkanie z uchodźcą jest dla każdego chrześcijanina okazją do spotkania z Chrystusem. To wcale nie są tylko wielkie słowa (…); one wynikają z istoty Ewangelii.

Po czym, przytoczył słowa z ... z Księgi Wyjścia:

"Nie uciskajcie cudzoziemców, boście sami kiedyś byli cudzoziemcami. To są słowa, które odnoszą się absolutnie do naszej polskiej sytuacji. Ile razy byliśmy tymi, którzy emigrowali, nie tylko byli uchodźcami. (…) Byliśmy ludźmi, którzy migrowali za pracą, za łatwiejszym, lepszym życiem, bo wiemy, jakie były czasy zwłaszcza podczas wojen i jakie były czasy w okresie powojennym, a więc te słowa Księgi Wyjścia także i do nas, tu i teraz, się bardzo odnoszą”.

Dlatego papież mówi w swoim orędziu, że naszym zadaniem i także zadaniem Kościoła jest przyjmować uchodźców, chronić ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które im grożą, ale także promować ich w tym środowisku, w którym się znaleźli, szukając lepszego życia, czy uciekając przed niebezpieczeństwem śmierci, prześladowań. Wreszcie uczestniczyć w procesie integracji tych ludzi."

za: wpolityce.pl

A na youtube.com pojawił się filmik z niemieckiej telewizji, jak matka uczy swoje dziecko, że nie ma już Boga, tylko Allah i od tej pory ma używać tego terminu. To zapewne wpływ owej wielkiej modlitwy. Gratulacje! 

Pół żartem, pół serio...

traler

Cieszę się, że coraz więcej ludzi przychodzi na Adorację Najświętszego Sakramentu. Chór mam wyśmienity, więc to sprzyja modlitwie. Mimo paskudnej pogody sporo ludzi przyszło na Mszę św. Zdaję sobie sprawę, że niejednemu się nie chce i lepiej byłoby zostać w domu.

Tym bardziej, że ... grała dzisiaj Barcelona. Po klęsce Realu Madryt z Villareal, mecz Barcy zapowiadał się fantastycznie. Wiedziałem, że opuszczę pierwszą połowę... choć udało mi się zobaczyć bramkę na 2:1.

Druga połowa to już koncert Messiego i kolegów.

Wcześniej, Liverpool grał z Manchesterem City. Lider przyjechał po zwycięstwo, ale się nie udało. Jurgen Klopp świetnie poprowadził swoich chłopaków. "Nikt nie chodził sam", choć końcówka była bardzo nerwowa. "Obywatele" mogli doprowadzić nawet do remisu.

Wiem, jako kibic Manchesteru United nie powinienem tak pisać, ale lubię Kloppa i koniec!

*_*

Teraz powrót do rzeczy ważnych:

Historia życia Melissy Ohden miała zakończyć się 40 lat temu, jeszcze w łonie matki. Lekarze sądzili, że to będzie tylko jedna z kilku tysięcy aborcji dokonywanych w USA każdego dnia. Dziecko jednak urodziło się żywe i bardzo chciało żyć dalej.

Dalej, kieruję do aleteia.pl, bo to temat ważny i na czasie!

*_*

Nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi rozpoczął się w niedzielę Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. "Jezus jest w jedności, nie w podziałach" - mówił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. - wiara.pl.

Ciągle się zastanawiam, jak widzą tę jedność protestanci, a jak katolicy. Nie sądzę, by było to jednolite myślenie. Protestanci, ani Kościoły wschodnie nie uznają biskupa Rzymu za "przywódcę", a to przecież o to chodzi!

*_*

Na Saharze po raz drugi od czterdziestu lat (ostatni raz rok temu) pojawiły się obfite opady śniegu. Na poniższych zdjęciach można zobaczyć miejscowość Ain Sefra nawiedzoną przez burzę śnieżną, podczas której spadła 40-centymetrowa warstwa śniegu. Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni, kiedy w niedzielny poranek obudziły ich opady białego puchu. Śnieg utrzymał się na czerwonych wydmach aż do wieczora. - aleteia.pl

Wszystko przez to cholerne globalne ocieplenie!

Słowo na niedzielę...

traler

(1 Sm 3, 3b-10. 19)
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: "Oto jestem". Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Heli odrzekł: "Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać". Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: "Samuelu!". Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Odrzekł mu: "Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać". Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: "Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha". Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój słucha". Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

(Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10)
REFREN:Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich,
o czym Ty wiesz, Panie.

(1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

(J 1, 41b. 17b)
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego.

(J 1, 35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

*_*

Czego szukacie?

Muszę przyznać, że w języku angielskim, Jezus zadaje pytanie: "What do you want?" Na pierwszy rzut oka wydaje się ono "niegrzeczne", obraźliwe. Mówiąc slangiem: "Czego?"

Ale na serio, "co chcecie" pasuje tu jak najbardziej! Stąd pytam i ja "co/czego chcecie?"

Przecież doskonale wiemy, gdzie On mieszka. Jest tu, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, jest w swoim Słowie...

Co przyprowadza nas do kościoła? Czy to zwyczaj, czy to, że jest miło (z moim chórem i lektorami jest "bosko") czy to, że tu jest Bóg, który daje się nam jako Pokarm na życie wieczne?

Tylko ta ostatnia odpowiedź jest do przyjęcia!

Mimo to, zawsze usłyszymy słowa Jezusa "Chodźcie, a zobaczycie", bo to samo zaproszenie jest skierowane do nas, uczniów Chrystusa w XXI wieku. Andrzej nie mógł wręcz się opanować, tak go poruszyło spotkanie z Chrystusem owego dnia. Poszedł i pochwalił się bratu.

Jak wgłębimy się w rozważania Ewangelisty Jana to dowiemy się, że to nie jedyny raz, kiedy rozradowany Andrzej podprowadza ludzi do Jezusa. Przecież to on przyprowadził chłopaka z pięcioma chlebami i dwoma rybami, przecież to on załatwiał "audiencję" Grekom, którzy chcieli zobaczyć Mistrza...

Jesteśmy posłani, by podprowadzać ludzi do Chrystusa, przez dobre życie. Dobrze wiemy, że nie zawsze to wychodzi i choć nie wiem, jak się staramy, coś sprowadzi nas z Drogi. 

Chodźcie, a zobaczycie.

Jesteśmy wezwani, by wskazać Mesjasza, jak zrobił to przed Piotrem jego brat. Dokonuje się to przez umiłowanie Prawdy i Sprawiedliwości, a także - w wielu przypadkach - przez pokutę.

To dlatego Kościół daje nam do rozważenia Pierwszy List Pawła do Koryntian. To trudny tekst, ale ukazujący doskonale to, czym żył i to, co głosił św. Paweł. Jesteśmy Świątynią Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy na chrzcie św. Tu nie ma znaczenia, kim jesteśmy i jaką rolę czy posługę pełnimy...

Piotr, który "zrodził się" z Szymona, na starość napisze takie słowa:

Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. (2P 1,10-11).

Więc, czego chcecie?

My chcemy Boga w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach. Chcemy z Nim przebywać na wieki!

 

Mimo wszystko...

traler

Portal "Rebuilding Catholic Culture. Restoring Catholic Tradition" znany jako "1P5" zacytował otwarty list do papieża napisany przez ludzi, którzy porzucili ideologię islamską i przeszli na katolicyzm. W jednej ze swoich wypowiedzi, Papa miał ukazać islam jako religię pokoju i wskazać, że tak naprawdę modlimy się do tego samego Boga.

W owym liście padło zasadnicze pytanie: "dlaczego przechodząc na katolicyzm musieliśmy ryzykować swoje życie?" Za to w całej Polsce (na szczęście nie wszędzie) odprawiane będą Msze św. za "uchodźców". Nie mam pojęcia, po co!

Pod listem podpisało się prawie 3 tysiące ludzi. Niewiele, ale jak spojrzymy na liczbę konwertytów na katolicyzm i to, że za to grozi im jedynie śmierć, jest to liczba ogromna!

Autorzy listu obwiniają papieża, za pochwałę islamu, oraz brak wsparcia dla ofiar bestialskich ataków na chrześcijan na całym świecie. Szczera prawa! Nikogo to nie dziwi i nie powinno. Prześladowania, śmierć za Chrystusa....

Swoją drogą, ciekawe, jak żyją muzułmanie, których kiedyś zabrał do swoich pałaców z Lesbos?

Przytoczę słowa Helmuta Kohla, byłego Kanclerza Niemiec, który krytykował politykę Merkel:

Europa nie może stać się ojczyzną dla milionów uchodźców z całego świata

*_*

Na domiar złego, Franciszek udekorował wczoraj specjalnym odznaczeniem Lilianne Ploumen, kobietę, która założyła Fundację bezpiecznej aborcji.

Szkoda słów.

Ciekawe, jak Watykan odniesie się do tych rewelacji? Czy podobnie, jak do specjalnego błogosławieństwa dla pary homoseksualistów z okazji chrztu (ich) dziecka? Że: "nie wiedzieli!"

*_*

Widziałem zdjęcia z pielgrzymki kibiców z całej Polski do Częstochowy. Żeby przenieśli to na stadiony.... Radość ogromna!

*_*

W Polsce rozkręciła się na dobre "karuzela kolędowa". Jednym z większych problemów jest fakt, że po tak długim czasie, choinki zaczynają się sypać i to, co pozostaje nie wygląda najlepiej. Jednak są też i inne "problemy", którymi dzielą się kapłani na różne sposoby. Jeden z nich napisał na Twitterze:

4letnia uczestniczka kolędy tuż pod koniec mojej wizyty duszpasterskiej nagle podeszła do drzwi zamkniętej łazienki i poruszając klamką zawołała: "Ciociu, kiedy wyjdziesz?".

@DanielWachowiak

I tym akcentem....

*_*

"W wywiadzie dla austriackiego „Don Bosco Magazin” hierarcha (kard. Schönborn) „haniebnym” nazwał fakt, że w Europie nie ma konsensusu w tak ważnej sprawie, jak stosunek do uchodźców. Jego zdaniem, należy jak najszybciej wypracować jednolite rozwiązanie w całej Unii Europejskiej." - dominikanie.pl

A moim zdaniem, jego zdanie się nie liczy! Niech przyjmie ich jak najwięcej, a Europę zostawi w spokoju. Europa się burzy, a  ten wciska ludziom ciemnotę! Ich celem nie jest inkulturacja na ziemiach Europy, a grabież Zachodu i destrukcja chrześcijaństwa oraz żydów!

Pamiętajmy w modlitwie o tych, co giną z rąk muzułmanów na całym świecie....

Nie, nie wierzymy w tego samego Boga!

PO, BA, TV-(NP)

traler

Na Twitterze ktoś zamieścił informację z TVP INFO na temat nieścisłości przy zakupie Q400 dla ówczesnego Eurolotu. Oczywiście, działo się to za Tuska i tak sobie myślę, że ci ludzie naprawdę działali na szkodę Skarbu Państwa.

Pisałem już o pilotach owego nieszczęsnego samolotu z Krakowa. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jak wynika z relacji pasażerów, cała załoga swoją robotę wykonała wyśmienicie. Łatwo się mówi, siedząc w fotelu i oglądając wiadomości. To są poważne sprawy i każdy błąd kosztować może życie wielu osób na pokładzie maszyny!

Ciekawe, czy TVN to podał?

*_*

Barbara Nowacka, główna inicjatorka "Ratujmy Kobiety" kłamała o liczbie osób popierających jej stanowisko:

"Według materiałów źródłowych (Kancelaria Sejmu) liczba złożonych kart oraz danymi do wyliczenia liczby podpisów:

Ratujmy Kobiety 2016 - 206.621

Ratujmy Kobiety 2017 - 200.160

B. Nowacka kłamała, że mają 500 tysięcy podpisów." Twitter: David Jordan

Oczywiście, że kłamała. Wiele kobiet wcale nie identyfikuje się z oszołomami, które występują w imieniu wszystkich kobiet. Sama Nowacka, z niedowierzaniem odnosi się do sprawy. Na filmiku nagranym po przegranym głosowaniu stwierdza, że zabrakło 39 głosów, by ...

"gdzie bylibyśmy, gdyby..."

Nie kobiety, nie dzieci, ale oni. Chore! Cieszę się, że Sejm orzekł inaczej. PO przestaje istnieć!

*_*

Irlandia otwiera nową szkołę, za którą rodzice zapłacą 24 tysiące euro rocznie. Będzie to najdroższa placówka "uczelniana" w tym kraju. nauka rozpocznie się we wrześniu, a poziom "bakałarzy" ocenimy po kilku latach!

Wikipedia podaje, że Bachelor of Arts (B.A.) jest obecnie najniższym stopniem naukowym nadawanym przez uniwersytety anglosaskie. i po co tyle zachodu?

Autorytety

traler

W nocy z 26 na 27 marca 1996 roku kilkudziesięciu uzbrojonych mężczyzn porwało 7 mieszkających tam zakonników. W maju władze znalazły szczątki mnichów, a islamiści potwierdzili później, iż dokonali ich egzekucji.

Dekret o męczeństwie 19 duchownych (zakonników, zakonnic i biskupa) – ofiar prześladowań chrześcijan podczas wojny domowej w Algierii przed dwudziestoma laty – zostanie ogłoszony w styczniu br. Wśród nich znajdzie się siedmiu trapistów z klasztoru Notre-Dame de l’Atlas. Świat poznał ich historię dzięki głośnemu, francuskiemu filmowi „Ludzie Boga”, zrealizowanemu w 2010 roku.

Ta informacja pojawiła się na portalu aleteia.pl i bardzo mnie cieszy, bo trafia ona na grunt wymuszanej przez polskich biskupów mszy św. za "uchodźców".

Widzę, że i Papież napisał "kilka słów" na temat 14 stycznia. Nawet nie chce mi się pisać całego opisu tego dnia. Nie będę czytał tego listu, bo od początku jest on budowany na emocjach. To poczatek:

„Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34).

Ci ludzie nie przybywają, by zamieszkać z nami. Ci ludzie przybywają by zniszczyć chrześcijaństwo i Zachód, próbując ciągle odpłacić za "wyprawy krzyżowe". Papież nie jest tu żadnym autorytetem, whatsoever!

Jest nim z pewnością Robert Specncer, autor książki "Przewodnik po islamie...", który zna się na rzeczy i nie owija w bawełnę używając słodkich zdań typu: „Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”.

*_*

Zamówiłem właśnie książkę o. Macieja Zięby, "Po co Kościół". Chętnie przeczytam, bo chyba warto, w dzisiejszym świecie.

"Wielu katolikom w Polsce brakuje solidnej, podstawowej wiedzy religijnej. Nie wiemy często, w co wierzymy i dlaczego. Łatwo ulegamy propagandowym stereotypom, które fałszują prawdziwy obraz chrześcijaństwa. Nie zdajemy sobie sprawy z duchowego bogactwa, którego jesteśmy dziedzicami. Dlatego jak lekarstwa potrzebujemy dobrej katechezy dorosłych, która pomaga rozumieć wiarę i Kościół w taki sposób, by umieć tej wiary i Kościoła bronić.

Audiobook o. Zięby świetnie wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Nagranie nie pochodzi ze studia, nie jest to odczytana książka, lecz zapis konferencji wygłoszonych we wrocławskim duszpasterstwie akademickim" - czytamy na wiara.pl.

*_*

Na koniec o awaryjnym lądowaniu na Okęciu. DASH Q400 leciał z Krakowa. Pilot poinformował pasażerów, że samolot ma problemy z podwoziem. Wylądowali szczęśliwie i nikomu nic się nie stało. My naprawdę mamy świetnych pilotów, a lądowania kapitana Wrony nikt w świecie lotniczym nie zapomni nigdy.

To kolejny przykład tego, że gdy zawodzi maszyna jest jeszcze doskonały pilot za starami. Zrobił, co musiał i co mógł. 59 dusz uratowanych.

Ciekawe, czy ktoś nakręcił jakiś krótki filmik?

*_*

A w Sejmie głosowano nad "aborcją"...

DTNiZ5yX4AAmia

Dzieje się...

traler

Widzę, że mamy w polskim rządzie spore trzęsienie ziemi. Rekonstrukcja Rządu przebiega chyba innym torem niż życzyli sobie tego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dziwne to jest i niezrozumiałe, ale może doprowadzić do tego, że Partia, jak i sam Prezydent długo stołków nie zobaczą.

Co prawda, nowy szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił, że ta linia będzie podtrzymana, to jednak Macierewicz cieszył się wielkim uznaniem w oczach prawego Twittera.

Wyborca wybiera, wyborca żąda. Będzie jak z AWS, będzie jak z Solidarnością i będzie jak z PO. Rozpadną się na małe grupki i znikną z pola widzenia. A może się mylę. Jestem za daleko, by trafnie oceniać sytuację.

*_*

Swoją drogą przejście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Ministerstwa Obrony Narodowej  jest dla mnie dziwnym posunięciem.

*_*

Kontener na graty zapełniony w godzinę. Pracy było mnóstwo, a pogoda nie pomagała. tak strasznie lało, że ulice zamieniły się w rzeki. Młotek, kombinerki i śrubokręt, i stare graty znikały z mego pola widzenia.

Jak zawsze, najgorzej jest zacząć, ale się przełamałem.

Super dzień od samego ran, bardzo pracowity. Jutro malowanie, w czwartek zakładanie parkietu. Dzieje się. Nie tylko w Rządzie.

 

Ma chłopina plan!

traler

Z człowiekiem od antyków i aukcji przeszedłem dzisiaj po "swoich włościach". Zrobiłem tak dlatego, ponieważ zamówiłem wielki kontener na śmieci (skip), gdyż mam już dosyć gratów, które mnie otaczają. Muszę wyrzucić wiele rzeczy i po to zawołałem tego człowieka, by powiedział mi, co zostawić i co ma wartość.

Udało się. Gość znał się na rzeczy. Wyjątkowo. O tyle szczere to było, że wiedział, że nic z tego, co jest dobre nie będzie na aukcję. Teraz wiem, co może wylądować na śmietniku.

*_*

Rysio zdeklasował wszystkich i założył stowarzyszenie "PlanPetru". To nie wymaga komentarza!

 DTC88u2WAAUosaS

*_*

W całej Polsce rozpoczęła się kolęda. Ten termin kościelny zna każdy. W pismach kościelnych jako przypomnienie, w pismach antykościelnych jako obraz Kościoła zachłannego i absolutnej władzy proboszcza. Najczęstszym pytaniem przed kolędą jest "ile włożyć do koperty". Nikt nie zapyta się, jak godnie przyjąć kapłana, nikt nie zapyta się, jak dobrze spędzić czas, nikt nie zapyta się o tematy, jakie mogą czy powinny być poruszane...

Kasa. Oczywiście, że są kapłani, którzy tylko na to patrzą, oczywiście, że są kapłani, którzy zwyczajnie zrobią wstyd parafii. Jednak są również kapłani, którzy potrafią porozmawiać, niejednokrotnie wyciągną kopertę z poprzednich domów i dadzą ja tam gdzie potrzeba...

*_*

Trwają prace nad scenariuszem do filmu o św. siostrze Faustynie z hollywoodzką obsadą. Poinformował o tym reżyser i producent filmowy Michał Kondrat, który do filmu pozyskał amerykańskiego koproducenta - podaje portal aleteia.pl.

*_*

Trzeba się wybrać na coś do kina! Od 12 wchodzi jakiś nowy film!

Ronaldo słabiusieńki!

traler

Na szczęście, Boże Narodzenie, jako okres liturgiczny właśnie się skończył. Lubię Boże Narodzenie, ale... dobrze, że się kończy. Już mam dosyć drzewek, muzyki zwanej kolędami (oprócz Silent Night, to nie znam żadnej innej w języku angielskim). Jutro zaczynamy na zielono, czyli wraca okres zwykły. Chwila przerwy w świętowaniu.

*_*

"Zrządzeniem losu" znalazłem się w nowym miejscu, co pisałem już kilka miesięcy temu. Zostałem dobrze przywitany przez ludzi, ale ciągle nie wiedzieli, kim do końca jestem. Pewien człowiek (wygląda na "normalnego") witał mnie dwa razy w odstępach, co miesiąc, a dziś przed Mszą dowiedział się o tym, że mam "stanowisko" i przyszedł się "pokłonić" trzeci raz, jak pierwszy raz w życiu!

Trochę we mnie zakotłowało i nie omieszkałem mu to oznajmić, że wita mnie trzeci raz. Wręcz prawie się oburzył! Znając życie, nie powinienem był!

Nie jest łatwo być "on top", nawet jeśli to "top" niewiele znaczy. Mam nadzieję, że poczciwy chłopina prześpi się z tym i zapomni, jak to zrobił już dwukrotnie.

*_*

Po Mszy, jak zwykle zrobiłem Adorację Najświętszego Sakramentu. Zostało sporo osób. Cisza przeplatana śpiewami chórku daje efekt nieba. Tak, to tak trzeba nazwać. Pięknie śpiewają. Cztery głosy na zawołanie, a i niekiedy, gdy jest koło dziesięciu osób dublują się, co tworzy wrażenie "jodłowania"! Niekiedy to ćwiczą. Ślicznie!

Myślę, że to na stałe wpisało się w życie ludzi, którzy całkiem pozytywnie na ten temat się wypowiadają. Coś niech się dzieje. Ludzie potrzebują Boga, a Bóg ludzi. W końcu, za nich dla nich się urodził i za nich umarł!

*_*

Po południu, schodząc z wyżyn religijnych, oglądałem mecz Barcelony. To był bajeczny i przyjemny dla oka futbol. Gdy do klubu dołączy nowy nabytek Coutinho... "Strach się bać". Lewante to nie górna półka, ale trzeba przyznać, że Geniusz futbolu i spółka pokazali klasę.

Real z Bale'm nie sprostał Celcie Vigo i znajduje się daleko (punktowo) za Barceloną. W czarnej koszulce z numerem 7 biegał tam ten, no - jak on się nazywa.....

....

....

....

.....

Ronaldo.

Był słaby, jak barszcz na stacji w Pcimiu Górnym.

*_*

DSiBcKwWsAAifwM.jpg_large

Słowo na niedzielę...

traler

(Iz 42,1-4.6-7)
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

(Ps 29,1-4.9-10)
REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

(Dz 10,34-38)
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

(Mk 9,7)
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

(Mk 1,6b-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

*_*

Zadziwiające. Bóg wszedł do wody, by przyjąć chrzest. Tylko z pozoru jest to niedorzeczne. Dlaczego człowiek święty, ba, nawet sam Bóg chciał przyjąć chrzest św? Wielu przytoczy tu słowa pewnego biskupa z IV wieku, św. Maksyma z Turynu, który miał powiedzieć, że "Chrystus został ochrzczony nie po to, by stać się świętym dzięki wodzie, ale po to, by tę wodę uświęcić dla nas, by woda, która dotykała Jego Ciało stała się nieskazitelnie czysta, by stać się narzędziem Sakramentu. Gdy Zbawiciel wychodzi z wody, zostaje ona oczyszczona u samego Źródła i przez Źródło".

Te niesamowite słowa trafnie ukazują znaczenie Chrztu Jezusa dla nas wierzących. Precyzyjniej się nie da!

Drugi obraz, jaki nasuwa się od razu to Epifania. Głos Ojca o Synu skierowany także do ludzi, którzy to słyszeli, oraz Gołębica Ducha Świętego. Cała Trójca Święta w okazałości. Św. Mateusz dodaje nawet dialog Jezusa z Janem, który wzbrania się przed tym chrztem. Nie da się ochrzcić Baranka. On jest Bogiem, On jest Sakramentem, On jest Ofiarą i Przebaczeniem...

To musiało nastąpić teraz! Musiał się ochrzcić zanim odejdzie na pustynię i doświadczy tego, co ludzkie. Odarty z Bóstwa Syn Człowieczy oko w oko stanie do walki z szatanem. To dzięki temu, że został ochrzczony, Duch po wyprowadzeniu Go na pustynię dał Mu siłę, do stoczenia walki ze złem.

Umiłowany Syn Boży zwycięsko przeszedł przez różne próby (to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, w słowach św. Piotra), by dać nam przykład do walki z grzechem w naszym życiu. Da Mu to również moc do ostatecznego zwycięstwa nad Śmiercią, dlatego św. Marek tak dobitnie zaznaczy to na koniec swojej Ewangelii:

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony".

Ojciec Augustyn

traler

To jest owo dramatyczne kazanie o. Augustyna Pelanowskiego, o którym wczoraj wspominałem i pod którym podpisuje się dwoma rękami.

A papież pisze...

traler

Do aresztu przewieziony został islamski bandyta, który zabił w Dundalk Japończyka, a ranił dwoje Irlandczyków. Irlandia wreszcie otworzyła oczy. Przy wyprowadzaniu muzułmanina z wozu policyjnego rozlegały się okrzyki, które nie nadają się do cytowania. Gdyby nie kordon policji, jego twarz mogła wyglądać jak "jesień średniowiecza".

A on się śmiał!

Nie ma się co dziwić tym ludziom. Prawie tysiąc osób przeszło w marszach przeciwko bandytom, których nazywa się "uchodźcami". Marsze nic nie dadzą. Czasy "refugees welcome" mijają i chociaż zdarzają się relikty w postaci Lewicy i niektórych hierarchów Kościoła, to jednak ludziom zaczyna świtać, że ci ludzie przed niczym nie uciekają.

Irlandia to mały kraj. Mieszkają tu prości ludzie, którzy odsunięci od świata Wielką Brytanią, naprawdę myśleli pozytywnie o pomocy - jak wierzyli - uciekinierom z Syrii.

Teraz to wygląda inaczej. W każdym mieście chodzą grupkami, mają wszystko za darmo i ciągle im czegoś brakuje. Ludzie mają tego dosyć. Zauważają wierutne kłamstwa, jakie im się głosi z mediów, jak i ambon w katedrach.

Ale co jeszcze musi się zdarzyć, by całkiem łuski zeszły im z oczu? Kolejne tragedie. To oczywiste!

Prymas w Polsce może sobie mówić o tym, że trzeba ich przyjmować (niech se przyjmie, kto mu broni?), bo nie ma tego problemu. Wyobrażam sobie, że w Polsce islamy zaczynają rozrabiać.... ONR i kibice zrobią porządek od razu.

*_*

"Jak się bronić przed próżnością i narcyzmem? Odpowiedź Franciszka daje do myślenia". Takie cudo znajdujemy na fajnym portalu aleteia.pl. Nie wiem, kto te artykuły pisze, ale mnie one irytują.

„Pamiętam aktorkę Annę Magnani. Pewnego razu, gdy nie była już młoda, powiedzieli jej, że aby mogła odnosić większe sukcesy w kinie, powinna usunąć zmarszczki” – świetną odpowiedź aktorki papież pamięta do dziś.

...

...

A ona powiedziała: «Co to, to nie! Pozyskanie tych zmarszczek zajęło mi wiele lat. Nie zamierzam ich tknąć…». Były dla niej jak skarb” – opowiadał Franciszek.

Nie wiem, jaki "odcień" ma ta wypowiedź, ale raczej ...pozytywny! A może się mylę?

Może jestem próżnym narcyzem i zwyczajnie nie chcę zrozumieć Papieża? Można szybko "odwrócić kota ogonem" i wspomnieć o narastających grzechach grzesznika i o kapłanie, który namawia go do spowiedzi:

A on odpowiedział: «Co to, to nie! Pozyskanie tych grzechów zajęło mi wiele lat. Nie zamierzam ich tknąć…». Były dla niego jak skarb

*_*

Proponuję i polecam posłuchać doskonałego kazania o. Pelanowskiego, które kompletnie i w całości sprzeciwia się słowom Prymasa Polski i papieża Franciszka. O. Augustyn Pelanowski to paulin, który świetnie opisuje obecną sytuację i ma świadomość, że mogą mu "zamknąć usta". Same superlatywy. Podpisuję się pod każdym jego zdaniem, jak pod swoim własnym!

Już wiem, że on "mszy za uchodźców" odprawiać nie będzie. 14 stycznia przypada Druga Niedziela Zwykła.

*_*

Taki oto prezent dostałem na Nowy Rok:

DSz52ezXUAAfHYR

Może to pomoże rozwikłać zagadkę papieskiego tekstu!

Możesz pomóc POTRZEBUJĄCYM

traler

„Ci, którzy podsycają strach przed migrantami, być może w celach politycznych, zamiast budować pokój, sieją przemoc, dyskryminację rasową oraz ksenofobię, które są źródłem wielkiego niepokoju dla tych wszystkich, którym leży na sercu ochrona każdego człowieka” — mówił słowami papieskiego orędzia abp Wojciech Polak."

Odkryłem niedawno portal ndie.pl i jestem zachwycony. To tam znalazłem to pierwsze zdanie z dzisiejszego wpisu. Zostawię już bez komentarza, bo wywołuje to pusty śmiech we mnie i wielu innych, myślących trzeźwo ludziach!

We wczorajszym wpisie napisałem, że Egipcjanin zabił Irlandczyka. Nie sprawdziłem, bo "taki byłem wkurzony". Ofiarą "uchodźcy" okazał się obywatel Japonii, a dwóch Irlandczyków zostało rannych.

Na tle wydarzeń za spokojnej Irlandii, słowa papieża i Prymasa Polski wypadają żałośnie. Oczywiście, nie zamierzam "kopać leżącego" i ukazywać po raz setny przykładów z Francji, Niemiec czy innych CYWILIZOWANYCH krajów Europy Zachodniej, które nam zacofanym Polakom pokazuje się i stawia za wzór.

Żałosne!

*_*

Jak bardzo różni się wizja "pomocy" imigrantom od tej, którą żyła św. Zdzisława z Moraw, której wspomnienie obchodzi dzisiaj Zakon Dominikański. Żyła bardzo krótko i choć chciała należeć tylko do Chrystusa, z woli rodziców wyszła za mąż za pana na zamku w Lemberku. Wraz z mężem pomagała biednym i pielgrzymom, za co historia nadała jej imię Matki Biedaków.

Nie ma to nic wspólnego z tym, co dzieje się nie tylko w Europie, ale i na każdym kontynencie. Inwazja islamu dokonuje się w zastraszającym tempie, a głosy hierarchów Kościoła doprowadzają Lud Boży do rozpaczy.

Muszę jednak, z wielkim szacunkiem przyznać, że nie wszystkich:

DSsWR2mX4AAf7JP

Pan Szejnfeld to ma jednak szczęście. Nawet "kasjer" cytuje teksty Papieża oraz Prymasa. Ciekawe, że zawsze są to osoby typu "kapitan", "taksówkarz", czy "kasjer". Za niedługo będzie to "świstak ze sreberkiem"...

*_*

Tymczasem to jest pomoc biednym i ubogim:

Szlachetna paczka

I TY możesz pomóc:

Brakuje 50 tys na zakup asystora kaszlu oraz respiratora. Pomóżmy drobnymi wpłatami tutaj: 

Nie rozumiem!

traler

„Zmierzenie się z kruchością gliny, z której jesteśmy utworzeni, jest doświadczeniem, które nas umacnia”. To słowa papieża Franciszka z dzisiejszej katechezy. Przytoczę szerszy krąg z rozważań o pokucie:

Zmierzenie się z kruchością gliny, z której jesteśmy utworzeni, jest doświadczeniem, które nas umacnia: sprawiając, że musimy zmierzyć się z naszą słabością, otwiera nam serce na błaganie o Boże miłosierdzie, które przemienia i nawraca. Tego właśnie dokonujemy w akcie pokutnym na początku Mszy św.

Ciężko mi jakość odnieść się do tych słów, bo nie chcę "tworzyć", co papież ma na myśli. Kompletnie tego nie rozumiem. W szkole, "pani z polskiego" zawsze pytała, co autor wiersza miał na myśli? A skąd mam to wiedzieć. Siedział, napisał wiersz, czy opowiadanie i każdy odbiorca zauważy zapewne co innego.

Chcąc nie chcąc, da się wytworzyć pewną linię papieża, który ciągle będzie wracał do ... "nieszczęsnych i biednych emigrantów", że to my tacy straszni i grzeszni jesteśmy i nie chcemy ich przyjąć, więc cała pokuta spada na katolików, którzy śmią poddawać papieskie wypowiedzi szczerej analizie.

Niedawno pisałem o Prymasie Polski, który "zawładnął" Polskim Kościołem i obiecał każdemu kapłanowi suspensę, jeśli będzie przeciwnikiem islamizacji w Polsce. Myślę, że pooglądał sobie trochę relacji z Nowego Roku w Europie. Myślę, że doszła do niego wiadomość o zabójstwie Irlandczyka przez Egipcjanina i zastanowi się, co wygaduje.

No, chyba, że on z jakiejś innej gliny lepiony.  Kompletnie nie rozumiem takiego myślenia. Z gruntu bezbożne i nacechowane skrajną głupotą. Na szczęście internet zaczyna krzyczeć. Ks. Isakowicz - Zalewski przygadał Prymasowi na twitterze , a ja czekam na rezultaty. Mam nadzieję, że jednym z nich będzie, że niewielu kapłanów przyłączy się do inicjatywy na 14 stycznia. Amen.

*_*

Izraelski urząd ds. ludności i imigracji wydał oficjalne oświadczenie skierowane do tysięcy migrantów z Afryki, którzy podobnie jak muzułmanie do Europy, dostali się do Izraela. Izraelskie władze dały imigrantom trzy miesiące na opuszczenie kraju. Po tym czasie izraelskie służby przeprowadzą łapanki i wsadzą imigrantów za kraty. - pisze Jacek Międlar na portalu wprawo.pl, który zapewne zacytuje Wyborcza.

No chyba się odniosą do tego!

Un-freakin'-believable

traler

Rozbawiła mnie pewna ... smutna sytuacja. Krótko i bez owijania w bawełnę. Chodzi o - tak trzeba nazwać - psychiczną manipulację kobiety (nie nastolatki nawet - jeśliby to coś miało zmienić), by rodziła dzieci (w rodzinie, mając już dwójkę), gdyż "w niebie Bóg tworzy dusze, które muszą spotkać się z ciałem na ziemi". Jak miły Bóg, większej głupoty ostatnio nie słyszałem. Słyszałem o "globalnym ociepleniu", o "uciekających przed wojną(?) imigrantach", ale to jest wisienka - czy jak mówi Rysio - truskawka na torcie. Co więcej, owa kobieta "po zmartwychwstaniu ciał" ma zobaczyć, kogo NIE urodziła.

Boże, spraw, bym to ja źle coś zrozumiał! Bo inaczej, zagrzmij! Twórca takiej teologii życia rodzinnego powinien jak najszybciej kopnąć się kolanem w głowę. Musi pomóc!

Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że gwałciciele najlepiej uczestniczyliby w tym "procederze". Chore!

*_*

Obecny Rząd ma plany, co do zwiększenia kar za gwałty na nieletnich. Super, ale kastracja odstraszyłaby wszystkich!

*_*

Nie cichną echa filmiku z kopania policjantki we Francji. Lewicowe media za wszelką cenę starają się zniszczyć "szalejący po internecie" filmik. Niezależna.pl ponoć straciła konto na fejsbuku (przez ten filmik) w imię poprawności politycznej, a "zwierzętom" dalej wszystko wolno.

Strzelanie racami w ludzi, spalone samochody, pobici ludzie. Europo, przyjęłaś skarb wszech czasów. Nawet papież Franciszek, dąży szeroką drogą do tego, by go ludzie znienawidzili. Twitter pełny jest "odpowiednich" tekstów, które o tym mówią.

Nie, nie obchodzę żadnego dnia imigranta, bo w Europie ich nie ma! Za to zostali na swoich miejscach i dzięki Bogu mogli obchodzić Święta Jego Narodzenia !

Skopana Europa

traler

Oglądałem wielokrotnie dzisiaj filmik z obchodów Nowego Roku we Francji. Leżąca na ziemi policjantka i kopiący ją "imigranci". Tego nie pokażą w TVN, a tym nie wspomni GW. Żadna z feministek nie raczy nawet spojrzeć. Magdalena Środa woli szukać "gnid" gdzie indziej, Wielowieyska znajdzie winę w Polakach, którzy ich nie przyjęli...

Tymczasem to obraz Europy, bitej i kopanej, którą stworzyli Tusk, Merkel i Macron. Ci ludzie, wbrew woli większości otworzyli wrota Złu, które wchodzi w Święte Miejsca naszych Ojców i bezcześci swoimi butami. Zaprasza się ich jako gości i daje wolną rękę w mordowaniu już nie tylko demokracji (w Londynie zasztyletowano cztery osoby...).

Franciszek całuje ich stopy i wmawia nam, że to sam Chrystus! W kościołach w Polsce organizuje się msze za nich, uważając ich za uciekinierów przed wojną. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z Iraku, jak świętowano Nowy Rok i na zdjęcia z Londynu, czy doniesienia z Niemiec o gwałtach i molestowaniu, a także o specjalnych miejscach dla kobiet (jak w zoo), które nie chcą być zgwałcone!

Patologia. To jedna wielka farsa.

Dzięki Bogu, w Polsce mamy Rząd, który nie cofnie się przed ludźmi z Brukseli. Ciągle się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tak nadźgany Junkers może cokolwiek i o czymkolwiek decydować w Europie. Jak to jest możliwe, że decyduje się o jakiejś durnej puszczy na północy Polski, a sprawy gwałtów, morderstw, grabieży i całego świństwa wokół muzułmanów puszcza się przez palce.

Niepokoi sytuacja w Iranie. Ruchy wolnościowe to super sprawa, ale geopolitycznie nie wygląda to dobrze. Nawet w Iranie - państwie islamskim - chcą pozbyć się tego syfu! Tam poleje się krew. Tomasz Lis wyjście na ulice Irańczyków chciałby "przerobić" na polską wersję walki przeciwko rządowi PiS. Czyż nie jest to głupie.

Europa już wymiotuje hasłami "emigranci" i "uciekinierzy". Niestety trzeba czekać do następnych wyborów w Europie, by pognać tych ludzi precz! Zarówno polityków, jak i bandytów, którzy przed niczym nie uciekają. NICZYM.

Na szczęście, Premier powiedział otwarcie, co sądzi na temat przyjmowania pseudo-uchodźców!

Mam nadzieję, że w wielu kościołach 14 stycznia pozostanie Drugą Niedzielą Zwykłą, a kapłani będą odprawiać Msze św. z tego właśnie formularza! Amen!

© Codziennik irlandzki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci