Menu

Codziennik irlandzki

wydarzenia bieżące

ekshumacje raz jeszcze?

traler

Problemem dla Polskiego Rządu będzie stanowcza chęć realizacji ekshumacji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Portal niezalezna.pl podaje informację, że rodzina pana Gosiewskiego nie zgadza się z wynikami badań przeprowadzonymi przez Rosjan. Stąd powstaje pytanie kto jest w trumnie. Zastanawia mnie informacja w artykule na ten temat, że prokuratura zastanowi się na temat ewentualnej ekshumacji. Zacytuję fragment listu-odpowiedzi na list córki na temat zbadania szczątków ludzkich (ojca) po śmierci :

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego.

Osoby uprawnione do pochowania zwłok zostały wyczerpująco wyliczone w art. 10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, a mianowicie:
pozostały małżonek,
krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego),
krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego),
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego),
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego).Tym samym Pani jako córka może wystąpić z żądaniem ekshumacji ojca. Uważam, że wzgląd na potrzebę ochrony Pani dóbr osobistych uzasadnia przedmiotowe żądanie. Prawo do godnego pochówku ojca jest z pewnością Pani prawem osobistym, które podlega ochronie na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.


Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego – można dokonać ekshumacji w innym czasie.


Dla przeprowadzenia ekshumacji istotne znaczenie ma ustalenie, czy zwłoki uległy już mineralizacji (czas mineralizacji zależy zasadniczo od rodzaju gleby).


Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania (§ 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi – zwanego dalej rozporządzeniem).

W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek zdejmuje się i spala. Po przewiezieniu zwłok na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny (§ 12 rozporządzenia i § 11 w związku z § 12 rozporządzenia).

Powszechnie przyjmuje się, że proces rozkładu zwłok kończy się przeciętnie po upływie 10 lat, w glebie gliniastej i mokrej całkowita mineralizacja zwłok przedłuża się do 20-30 lat.

O planowanej ekshumacji należy zawiadomić zarządcę cmentarza.

 

Co stanie się jeśli wszystkie rodziny będą chciały tego dokonać, bo takie jest ich prawo? Tam wcale nie jest potrzebna prokuratura.

***

Idąc dalej w tej sprawie sięgamy powoli zenitu. Antoni Macierewicz wyraźnie stwierdza, że wszystkie dokumenty pośmiertne są sfałszowane. To ostre i kategoryczne oświadczenie nie spodoba się Rosjanom, a minister Kopacz wypada przy tym cholernie źle! Przez jakiś czas twierdziła, że sekcje były wykonane i wiadomo, kto i gdzie został złożony. Potem przyznała, że to ją przerosło.

Rodziny ofiar, do roboty. Prawda musi wyjść na zewnątrz!

***

U nas skończyły się rekolekcje, co prawda, grubo po północy, ale wracałem do domu szczęśliwy, że całkiem sporo naszych rodakó wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej, Mszy i spowiedzi. To musi cieszyć i dobrze wróży na przyszłość.

Zdają sobie sprawę, że po pracy (kto pracuje) czy w ogóle po całym dniu nie chce się wyjść, ale mimo to się udało i ludzi z okolicznych miast poprzyjeżdżali. Bogu niech będą dzięki.

***

Wrócę do Libii. Widać, że Wielka Brytania się zawzięła. Po wielkiej stracie jaką doświadczyło BP i zależne od niej rafinerie w Zatoce Meksykańskiej okazuje się, że i ropa z Libii może zniknąć im z oczu. Więc uwzięły się na "biednym" Kaddafim, choć jak pokazały telewizje, jeździł cały szczęśliwy w samochodzie z odkrytym dachem przez miasto witany przez setki, a może i tysiące zwolenników.

Kogo słuchać? Bandytów, których nazywa się cywilami (rebeliantami), czy samego Kaddafiego i patrzeć na reakcje tłumów - oto jest pytanie!

***

Już nie mogę doczekać się ślubu księcia Williama. To zupełnie inaczej niż księżnej Diany. Ten za dwa tygodnie będzie porónywany do poprzedniego; będą omawiać, plotkować i zazdrościć, ale takie jest ludzkie życie. Każdy ruch, każdy krok i spojrzenie będzie opisywane w prasie i komentowane...

29 kwietnia to również data zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy psem a suką w Irlandii. Ponieważ jest to niezmiernie idiotyczne, nie zamierzam o tym się rozpisywać, ale wiem, że nie którzy Irlandczycy spalili się ze wstydu, że w ich kraju mieszkają tak tępi ludzie!

***

Miłej soboty, pamiętajcie o modlitwie w tak wielu przecież intencjach. Niech jeden modli się za drugiego...

© Codziennik irlandzki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci